> >
Парадак і тэрміны абскарджання прынятых адміністрацыйных рашэнняў

Парадак і тэрміны абскарджання прынятых адміністрацыйных рашэнняў

Парадак абскарджання адміністратыўнага рашэння

Зацікаўленая асоба валодае правам на абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў адміністрацыйным (пазасудовым) парадку.
Адміністрацыйная скарга накіроўваецца ў дзяржаўны орган, іншую арганізацыю, вышэйстаячыя ў адносінах да ўпаўнаважанага органа, які прыняў адміністрацыйнае рашэнне, або ў дзяржаўны орган, іншую арганізацыю, да кампетэнцыі якіх у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь адносіцца разгляд такіх скарг (далей – орган, які разглядае скаргу).
Абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў судовым парадку ажыццяўляецца пасля абскарджання такога рашэння ў адміністрацыйным (пазасудовым) парадку, калі іншы парадак абскарджання не прадугледжаны заканадаўчымі актамі.
У выпадку адсутнасці органа, які разглядае скаргу, адміністрацыйнае рашэнне ўпаўнаважанага органа можа быць абскарджана непасрэдна ў суд.
Абскарджанне адміністрацыйнага рашэння ў судовым парадку ажыццяўляецца ў адпаведнасці з грамадзянскім працэсуальным ці гаспадарчым працэсуальным заканадаўствам.


Тэрмін падачы адміністрацыйнай скаргі

Адміністрацыйная скарга можа быць пададзена ў орган, які разглядае скаргу, на працягу аднаго года з дня прыняцця адміністрацыйнага рашэння, якое абскарджваецца.
Орган, які разглядае скаргу, мае права аднавіць тэрмін падачы адміністрацыйнай скаргі ў выпадку пропуску такога тэрміну па ўважлівай прычыне (цяжкая хвароба, працяглая камандзіроўка і інш.).


Пакінуць адміністрацыйную скаргу без разгляду

Адміністрацыйная скарга пакідаецца без разгляду ў трохдзённы тэрмін з дня яе падачы ў выпадку, калі:


Оставление административной жалобы без рассмотрения

Административная жалоба оставляется без рассмотрения в трехдневный срок со дня ее подачи в случае, если:

Адміністрацыйная скарга можа быць пакінута без разгляду ў трохдзённы тэрмін з дня яе падачы ў выпадку, калі не выкананы патрабаванні да зместу адміністрацыйнай скаргі.
У выпадку пакідання адміністрацыйнай скаргі без разгляду зацікаўленай асобе вяртаюцца прадстаўленыя разам з такой скаргай дакументы і (або) звесткі.
Пасля ўстаранення недахопаў, якія з'явіліся прычынай пакідання адміністрацыйнай скаргі без разгляду, адміністрацыйная скарга можа быць зноў пададзена ў орган, які разглядае скаргу.